تبلیغات
از قاصدک چه خبر ؟
تاریخ : شنبه 1 آذر 1393 | 08:37 ب.ظ | نویسنده : رضا لطیفی
برای دانلود پاورپوینت درباره حافظ به ادامه مطلب مراجعه کنید.
                                                                     با تشکر مدیر وبلاگ

ادامه مطلب
برای دانلود زندگی نامه ماه شرف خانم(مستوره کردستانی) به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
                                               
                                                                                                                       با تشکر مدیریت وبلاگ

ادامه مطلب
تاریخ : چهارشنبه 11 مرداد 1391 | 10:26 ق.ظ | نویسنده : رضا لطیفی

هر كجا هستم ، باشم ،

آسمان مال من است .

پنجره ، فكر ، هوا ، عشق زمین مال من است 

 

زندگی رسم خوشایندی است.

زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ ،

پرشی دارد اندازه عشق .

زندگی نوبر انجیر سیاه ، در دهان گس تابستان است.

زندگی تجربه شب پره در تاریكی است.

زندگی ، بعد درخت است به چشم حشره.

زندگی حس غریبی است كه یك مرغ مهاجر دارد.

زندگی دیدن یك باغچه از شیشه مسدود هواپیماست.

خبر رفتن موشك به فضا ،

لمس تنهایی ماه ،

فكر بوییدن گل در كره ای دیگر.

تاریخ : چهارشنبه 11 مرداد 1391 | 09:46 ق.ظ | نویسنده : رضا لطیفی

                                         *  بسم الله الرحمن الرحیم*                          

درس:اول                                                                                                             تعداد دانش اموزان:26

زمان اجرا:1386

درپایان درس دانش اموزان باید رابطه ی زبان فارسی واسلام را بشنلسند

اهداف کلی:اشنایی با خدمات متقابل اسلام و ایران  اشنایی با واژه های نمادو گزارهوبهطور کلی جمله بندی  آشنایی با بزرگان علمی وادبی اسلام و ایران

اهداف جزئی:

1-.درپایان درس دانش اموزان باید رابطه ی متقابل اسلام وای ران را بشناسند.

2-در پایان درس دانش اموزان باید رابطه ی متقابل اسلام را بشناسند.

3-درپایان درس دانش اموزان باید رابطه ی اسلام و ایران را در زمینه ی علم و ادب بشناسند.

4-در پایان درس دانش اموزان بایدبتوانند نمادوگزاره را در جمله تشخیص دهند.

5-درپایان درس دانش اموزان باید با تاریخ وتمدن اسلامی آشنا شود.

 

اهداف رفتاری:

1-دانش اموزان پس از پایان درس رابطه ی متقابل اسلام و ایران را توضیح می دهند.

2-دانش اموزان پس از پایان درسرابطه ی زبان فارسی واسلام را بیان میکنند.

3-دانش اموزان پس از پایان درس بزرگان اسلام و ایران را در زمیته ی علم وادب نام می برند.

4-دانش اموزان پس از پایان درس نمادوگزاره رادرجمله تشخیص میدهند ومثال میزنند.

5-دانش اموزان پس از پایان درس تاریخ تمدن اسلامی را به طور مختصر تعریف می کنند.

رفتار ورودی(معلو مات قبلی دانش اموزان):

1-مختصری از تاریخ و تمدن اسلامی را بدانند.

2-رابطه ی اسلام وایران را در ذهن داشته باشند.

 

ارزشیابی تشخیصی:

(سوالات)

1-به نظر شما چگونه میتوان به تمدن اسلام و ایران بیشتر خدمت کرد؟

2-چند تن از نام بزرگان اسلام را نام ببرید؟

 

(مراحل تدریس)

-رسانه ها: محیط کلاس-تخته وکتاب درسی و کتاب کمک درسی.

2-روش ها:کمک گرفتن از دانش اموزان در تدریس وهمیاری.

3-ارائه ی درس: ارائه ی توضی حاتی کوتاه در مورد شخصیت واثار شهید مرتضی مطهری-روخوانی درس-بیان تعاریف زبان های گفتاری و نوشتاری و زبان اشاره-بیان تعریفی از خط و کاربرد آن در ادبیات-استفاده از جملات متعدد جهت تبیین تعاریف -بیان تعاریف نمادوگزاره همراه با مثال توضیحاتی در موردتاریخ و تمدن اسلام ونقش متقابل این دو.

 

(خلاصه و نتیجه گیری):

اینکه اسلام وایران چه روابط متقابلی باهم داشته اند واسلام چه تعصیراتی در زبانو کلام وفرهنگ ایران به جا گذاشته است.

ارزشیابی(باز خورد):

1-ایا اسلام وایران نسبت به هم رابطه ی متقابل داشتعه اند ؟

2-چه را بطه ای بین زبان فارسی واسلام میبینید؟

3-ایا میتوانید بزرگان اسلام وایران را نام ببرید؟

4-نهادوگزاره را تعریف کنید وبرای هرکدام مثالی بزنید؟

مختصری از تاریخ وتمدن اسلامی رابیان کنید؟

 

(نتیجه ی بازخورد):دانش اموزان درس را فهمیده وبه سوالات پاسخ داده ودرمورد درس با یک دیگر بحث وتبادل نظر می کنند.

(کنترل یادگیری):تکلیف:نوع تکلیف را مشخص کنید.به خاطر سپردن لغات مشکل درس-حل تمرینات کتاب درسی دردفتر-روخوانی صحیح از روی درس.

روخوانی:شیوه ی روخانی درس را بنویسید.

ابتدا دبیر یک بار از روی درس به طور صحیح قرائت میکنندونوبت به دانش اموزان میرسدکه از روی درس بخوانند.

 

(دعای پایان درس):متن دعایپایان درس رامتناسب بامحتوای ان بنویسید درپایان درس متن دعا را بخوانید یا مسئولیت خواندن دعا را به یکی از دانشاموزان واگذار کنید.

(دعای مطالعه) 
طبقه بندی: اطلاعیه های مهم،

تاریخ : دوشنبه 9 مرداد 1391 | 10:18 ق.ظ | نویسنده : رضا لطیفی

با سلام

از طریق لینک زیر می توانید نمونه سوالات نگارش دوم راهنمایی را دانلود نمایید.

دانلودتاریخ : چهارشنبه 10 خرداد 1391 | 10:21 ق.ظ | نویسنده : رضا لطیفی

شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه

از علاقمندان به ثبت مطالب در این وبلاگ تقاضا می شود مطالب خود را به آدرس adabiyat9191@gmail.com ارسال کنند .